1 ADET TİCARİ TAKSİ PLAKA HAKKININ SATIŞ İHALESİ

23 Aralık 2019 11:15 Çemişgezek Belediyesi 579

BELEDİYEMİZCE 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15.MADDESİNİN F VE P BENTLERİ UYARINCA 1 ADET TİCARİ TAKSİ PLAKA HAKKININ SATIŞ İHALESİ

Belediyemizce 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin f ve p bentleri uyarınca 1 (Bir) Adet Ticari Taksi Plaka Hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle satılmak üzere ihale edilmiştir.

Satışa çıkarılan ticari taksi plaka hakkının adedi 1’dir..

Son Başvuru Tarih ve Saati 02.01.2020 Perşembe günü Saat 10.30
İhale 02.01.2020 Perşembe günü saat 10.30’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılım şartları.

İstekliler teklif edecekleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat yatıracak ve dekont ile kimlik fotokopisinin eklendiği ve Belediyemizden alacakları şartname (2.000,00 TL doküman bedeli) ile başvuruda bulunacaklardır.

Alım-satım, her türlü vergi, resim ve harç alıcıya aittir.
İhaleyi yapıp yapmamaya veya ertelemeye ihale komisyonu yetkilidir.20.12.2019


Çemişgezek Belediye Başkanlığı

Çemişgezek Belediyesi

Çemişgezek Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Çemişgezek Belediyesi

Tepebaşı Mah. Bademli Sokak No: 9
62600 Çemişgezek / Tunceli

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.